EGTOMA
DOKUMENTŲ TVARKYMAS (ARCHYVAVIMAS)


Mūsų paslaugos

Tvarkome privačių įmonių ir valstybinių įstaigų dokumentus pagal galiojančius LR teisės aktus. Parengiame apskaitos dokumentus (apyrašus, sąrašus). Atrenkame dokumentus naikinimui, kurių saugojimo terminas jau pasibaigęs, paruošiame jų naikinimo aktą.

Taip pat tvarkome likviduojamų ir bankrutuojančių įmonių dokumentus. Surūšiuojame juos pagal rūšis ir saugojimo terminus, suformuojame bylas, surašome jas į sąrašus ir apyrašus. Atrenkame dokumentus naikinimui, parengiame naikinimo aktą. Rašome pažymą apie įmonės istoriją ir dokumentų sutvarkymą, taip pat parengiame visus reikalingus dokumentų perdavimo aktus, prašymus. Priduodame dokumentus į Savivaldybių archyvus tolimesniam saugojimui ir paimame pažymą.

Paslaugų kaina - pagal susitarimą (po dokumentų apžiūros).

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis!